1. Beställning via Internet:
Vid beställningar via Internet gäller köp först efter det att en skriftlig bekräftelse erhållits via e-post. Vid eventuella oklarheter förbehåller DIP4U AB sig rätten att kontakta beställaren via telefon eller e-post för att bekräfta beställd vara. De priser som visas på minimove.se gäller endast vid beställning via Internet.

1.2. Vid köp i butiken:
Vi erbjuder faktura och 6 månaders räntefri avbetalning vid kortköp i vår butik.

2. Kundregister:
Vid beställning fyller kunden i sina kunduppgifter. Genom detta godkänner kunden att uppgifterna registreras i vår kunddatabas. DIP4U AB garanterar att alla uppgifter är konfidentiella och kommer inte att lämnas ut eller säljas på något sätt.

3. Priser:
Samtliga priser är angivna i svenska kronor, netto, inklusive moms och exklusive frakt. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förbehåller oss rätten till ändring av samtliga priser utan föregående avisering. När du handlar för 1000 kr eller mer så bjuder vi på frakten. Frakten dras automatiskt av när produkterna i varukorgen överstiger 1000 kr.. Vi förbehåller oss rätten att makulera en kvitterad order vid uppenbart fel i prissättning för varan pga. felskrivning.

4. Leverans och frakt:
Leverans sker vanligtvis inom 2-5 dagar och sker med DHL. Vanligtvis levereras ditt paket till ditt lokala DHL ombud. Om varan är för stor eller för tung för att lämnas hos ombud kan den istället komma att köras ut till dig av DHL eller behöva avhämtas på DHLs terminal. Skulle leveranstid uppstå på beställda varor, meddelas kunden detta via e-post eller telefon.

Vid felaktigt angivna adressuppgifter eller omdirigering av försändelse tillkommer kostnad om minst 250 kronor.

5. Betalning:
Betalning kan ske på flera olika sätt. Närmare upplysningar om betalningsalternativ hittar du i kassan på DIP4U AB.

Fakturavillkor:
Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 2% per månad. Vid fakturaköp kan kreditinformation komma att inhämtas.


Återbetalning:

I händelse av att återbetalning ska ske skall medel vara kund tillhanda inom 14 dagar från det att vi mottagit retur.
6. Öppet köp - Retur, bytesrätt:
Vi erbjuder öppet köp i 30 dagar från mottagandet av din vara. Vid retur skall produkt samt förpackning returneras i oförändrat skick.

OBS! Tänk på att INTE använda silvertejp eller reklamtejp vid retur då det förstör förpackningen. Använd hellre genomskinlig packtejp.

Öppet köp gäller ej specialbeställda varor, varor som anpassats till kunden, tjänster, samt övriga till ordern debiterade kostnader.

7. Ej avhämtade paket:
Om Du inte hämtar ut de beställda varorna debiteras du för våra kostnader för frakt, returfrakt samt hanteringskostnad med minst 395 kr.

8. Ångerrätt:
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen meddelar du detta via e-post till DIP4U AB. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds risk och bekostnad. Varan ska återsändas i väsentligen oförändrat skick. Varan skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. Retur till DIP4U AB med hänvisning till ångerrätten skall ske inom 30 dagar från ångerfristens sista dag.

Returfrakt debiteras med 20 kronor/kilo inkl. moms. Minimidebitering 85 kronor. Observera att kostnaden för returfrakt kan avvika från den fraktdebitering som görs i webbutikens kassa.9. Reklamationer:
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Köparen skall vid reklamation efter garantitidens utgång påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

10. Garantier:
DIP4U AB ger ett (1) års garanti i enlighet med Konsumentköplagen på alla varor. Garantin omfattar ej sådana produkter eller delar som av sin natur kan anses ha en begränsad hållbarhetstid (t.ex. batterier, drivremmar, däck och dyl.). Spara alltid faktura eller garantibevis för att garantin skall gälla. Vid eventuell reklamation, kontakta DIP4U AB via e-post. Vid reklamation ska produkten återsändas i sitt original, eller därmed jämförbart, emballage.

11. Ansvar för produktfel och användning:
DIP4U AB äger inget ansvar för fel eller produktansvar och svarar ej för direkta eller indirekta skador, extrakostnader och extraarbete i samband med försålda varors användning. All användning av produkter sker på användarens egen risk. I förhållande till konsument/privatperson gäller konsumentköplagen i tillämpliga delar.

12. Transportskada:
Skadat gods anmäls omgående till transportören samt till oss. Vid leverans skall emballage besiktigas och eventuella skador skriftligen noteras på fraktsedeln innan denna signeras. Dolda fraktskador skall rapporteras inom 3 dagar från mottagandet.

13. Information:
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information samt fel i specifikation på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer och DIP4U AB kan ej garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

14. Tvist:
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist med företag avgörs som regel i domstol.

15. Force Majeure:
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från DIP4U AB, som gör attDIP4U AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att DIP4U AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Returer: Vid retur gäller följande:

1) Varan skall levereras till lageradressen och inte något utlämningsställe eller terminal. Vi har inte möjlighet att hämta upp paketet utan det går i sådana fall i retur till dig.

2) Varan skall vara i totalt nyskick. Ingen smuts och inga skador skall finnas på varan. Det skall inte synas att den är använd eller testad. I de fall varan lämnas tillbaka i ett skick som är sämre än nyskick accepteras inte returen.

3) En notering skall bifogas tillsammans med varan där det framgår vem du är samt orsak till retur.