Elfordonspremie på elscooter – vad innebär det?Regeringen släppte igår den 20 september sin budgetproposition med en elfordonspremie för elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar på 350 miljoner kr. Syftet är att få dig att byta ut bilen för att istället cykelpendla och ta en del av dina resor på elcykel. Premien innebär att du som som handlar en elcykel får en bonus på 25% av inköpspriset, upp till max 10 000 kr.

Vad innebär elfordonspremien egentligen?
Likt supermiljöbilspremien kommer du att få ett bidrag av staten om du väljer att köpa en elcykel. Det innebär att om du handlar en elcykel för 30 000 kr får du 7 500 kr tillbaka. Max utbetalning är dock 10 000 kr och det går endast att få bidraget en gång. Premien betalas ut av Naturvårdsverket.

Vem kan få bidraget från elfordons premien?
Som det ser ut just nu är det endast privatpersoner som kan få bidraget. Du måste ha fyllt 18 år och köpt en elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Hobby- eller leksaksfordon ska inte vara berättigade för premien då syftet är att man ska använda elcykel istället för bilen.

När börjar elfordonspremien gälla?
Premien gäller retroaktivt från den 20 september. Du som har köpt en elcykel, elmoped eller elmotorcykel från och med detta datum måste spara ditt kvitto om du vill ansöka om bidraget. På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för kunna identifieras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer.

Hur ansöker jag om bidraget?
Gå in på den här sidan för att ansöka: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/bidrag-elcykel/Ansokan/